Градоустройство

План на Резиденцията на провинциалния управител на Крайбрежна Дакия

Археологическите проучвания в Рациария дават само частична информация за архитектурата на града. Изследвани са само някои сгради, предимно от последния период (5-6 век) в близост до западната крепостна стена, централната градска зона и в източния край на калето. По-добре са проучени две сгради, едната от които се интерпретира като Резиденция на управителя на провинция Крайбрежна Дакия, а в другата е открито съкровище от златни накити.

Резиденция на управителя на провинция Крайбрежна Дакия

Резиденцията - изглед след приключване на проучванията

Сградата е построена към началото на 4 век. През първия си период тя представлява голяма, квадратна в план зала с размери 16 х 16 метра и една широка абсида от запад. Залата е била украсена с подова мозайка с фигурална композиция.

През първата половина на 5 век резиденцията е била опожарена. Възстановена е с някои поправки. След още едно опожаряване Резиденцията е изцяло възстановена в началото на 6 век. Сега в повечето помещения са издигнати кръстати пилони, които във височина са се свързвали в арки и сводове. Върху тях се е развивал значителен горен етаж. През 586 г. сградата е била окончателно разрушена от аварите.

Сградата със съкровището

Тази сграда е изследвана в североизточната градска зона. Проучванията показват няколко строителни периода. Ясен е обаче само последния, при който в едно от помещенията е разкрита тухлена подова настилка и е открито съкровище със златни накити и сребърни предмети. Сградата е опожарена и разрушена при хунското нападение в средата на 5 век.