Некрополи

Саркофаг с релефна украса от Рациария

Некрополите на Рациария до сега не са били обект на системни проучвания. Броят на находките, произхождащи от гробни съоръжения обаче е значителен. Най-известни са характерните само за Рациарияа саркофази с пластична украса, два от които са изложени днес пред историческия музей във Видин.

Надгробен паметник от Рациария

Най-големият от некрополите на Рациария се локализира западно от крепостта, в местността Парлозите. Некрополът е бил разположен около главния път, водещ от Дунавския лимес към Адриатика.

Предполага се, че другият голям некропол е бил разположен в местността Бабуя, отдалечена на 1,5 км. от града. Пресните иманярски изкопи, обаче, показват че мястото е било използвано за некропол само в най-източната си част. През 2011 г. в същата местност беше открит и посветителен надпис, доказващ, че на мястото е съществувало култово съоръжение. За сега интерпретацията на обекта в м. Бабуя остава неизяснена.

Надгробен паметник от Рациария

Известните случайни находки на погребални съоръжения от Рациария и околностите й показват голямо разнообразие. Известни са каменни и оловни саркофази, зидани тухлени и каменни гробове, засводени едно-, дву- и четирикаменни гробници, прости гробове със стреховидно покритие и др. Предполага се, че през 2-3 век е бил използван некропола в местността Парлозите и териториите около двата бряга на река Арчарица. През 3 и 4 век се откриват засводени гробници, разположени доста далече от градските крепостни стени, което показва, че с обявяването на Рациария за столица на новоучредената провинция градът преживява подем и се разширява значително. През 5 и 6 век християнски гробове се откриват в предградията по двата бряга на реката.