Планировка и улична мрежа

План на изследваните останки от Рациария

Предполага се, че градът е построен по правилна scamnatio система с прави успоредни улици, заключващи помежду си правоъгълни инсули. Д. Джорджети предполага, че градът е притежавал една главна улица с направление изток-запад (decumansu maximus) и две, ориентирани север-юг (cardo maximus). Според него крепостта на града първоначално е била с квадратна форма и по-късно е разширена на юг.

Момент от разкопките

Разкритите по време на разкопките улични платна се отнасят главно към периода 5-6 век. Само при входа на западната порта е проучено ниво от първоначалната настилка на декумануса, датираща от началото на 2 в.

Улица от началото на 5 век е разкрита северно от Резиденцията на управителя на провинцията. Тя е със широчина 6 м. и е покрита с необработени каменни плочи. Късни улични настилки с дребни камъни са установени и южно от Резиденцията. През 2011 г., възобновените археологически проучвания в Рациария разкриха за първи път много добре запазена част от ранния декуманус на града. Проученото платно е разположено на 500 м. от западната порта на града и показва, че още в началото на 2 век укрепената площ на Рациария е достигала дължина в посока изток-запад над 500 м.