Укрепителна система

Западната крепостна стена и западната порта на Рациария

От укрепителната система е проучена само част от западната крепостна стена, която проследена по протежение на около 100 м. Нейното построяване се отнася към 106 г. или малко по-късно. Тя се състои от две успоредни крепостни стени, разположени на разстояние около 1,5 м. една от друга. Пространството между тях първоначално е било заето от стълби, а по-късно е било запълнено. По стената са проучени три отбранителни кули с правоъгълна форма. Портата е била фланкирана от две полигонални кули.

    

Фрагмент от градежа на крепостната стена и една от кулите на портата

Вторият строителен период е от края на 3 и началото на 4 век. По това време крепостната стена е подсилена фронтално с още един зид като по този начин стената е удебелена. При проучванията са установени силни разрушения, датирани към средата на 4 век, които се свързват с хунските нашествия и разрушаването на града през 442-443 г. Укреплението е било възстановено при император Анастасий, което се потвърждава от надписа, открит при западната порта, в който града е наречен "Анастасиева Рациария".

Западната порта след приключване на проучванията