43. ПИСМО на Красимира Лука (председател на Българско Археологическо Сдружение "Иван Венедиков") до Областн...