38. ЗАПИТВАНЕ на Красимира Лука (председател на Бъгарско Археологиеско Сдружение "Иван Венедиков") до Обла...