37. ПИСМО на Красимира Лука (председател на Българско Археологическо Сдружение "Иван Венедиков") до Кмета ...