Разчистване и експониране на архитектурни съоръжение, разкрити по време на предходните проучвания

Предполагаем план на Colonia Ratiaria според проучванията до 1991 г.
Кликнете върху цифрите на картата, за да видите подробности

По време на двадесетте години, през които в Рациария са били провеждани редовни археологически разкопки, са проучени части от крепостната стена на града, няколко сгради съоръжения. Днес местата на тези проучвания са неоткриваеми дори и за специалистите. Сдружение Рациария, съвместно с Българско Археологическо Сдружение предприе действия за разкриването, почистването и повторното експониране на останките от сгради, разкрити по време на предходните проучвания. Основна цел на сдружението са три обекта, разположени на територията на града:

1. Западната крепостна стена и западната порта на града.
2. т.нар. Сграда със съкровището.
3. Резиденцията на управителя на провинция Крайбрежна Дакия.

Резиденция на управителя на провинция Крайбрежна Дакия

Известна сред населението на село Арчар като 'Арката', тази сграда по чудо преживява времената, когато Рациария е била разкопавана незаконно от повече от 20 трактора. Всъщност, т.нар. 'Арка' представлява останки от жилището на военния управител на римската провинция Крайбрежна Дакия, под чието разпореждане през 4-6 век са се намирали войските, разположени на територията на цяла съвременна Северозападна България. Впечатляваща със своите размери посетителят днес може да се наслади на архитектурните умения на древния строител.

Пътека, която водеше до Резиденцията в началото на 2011 г.

Резиденцията на управителя на провинция Дакия Рипензис е проучена през осемдесетте години от Г. Кузманов от Археологическия институт София. Представлява мащабна по размери сграда (централното помещение, на която е 16 х 16 м.). Построена е в началото на 4 и просъществува до към края на 6 век. Централното помещение на сградата завършва със широка абсида в западния си край и е притежавала красива подова мозайка, представяща мита за свирещия на лира Орфей, заобиколен от животни.

Достъп до останките от Резиденцията след подравняване на иманярските изкопи.

В края на 5 век комплексът е бил ремонтиран и прераснал във впечатляваща монументална постройка. В централната зала и помещенията около нея са издигнати внушителни кръстати колони, които във височина се свързвали с арки и сводове. Върху тях се е развивал значителен горен етаж.

След приключване на проучванията разкритите останки са били реставрирани и консервирани. Изминалите двадесет години, през които Рациария като че ли потъва в забвение, слагат траен отпечатък и на тези останки. Консервираните зидове бавно потъват в гъста растителност, а на мястото, където се е намирала изящната мозайка се появяват иманярски изкопи.

Съвременен изглед на останките от Резиденцията.

Въпреки, че Резиденцията е разположена само на 200 м. от съвременния асвалтов път, достъпът до нея беше ограничен от камарите пръст, натрупана от иманярската дейност. В началото на 2011 г. към този впечатляващ паметник водеше тясна пътека, проправена от търсачите на съкровища. Никой страничен посетител не беше в състояние да открие сам този паметник и никой от местните жители не беше наясно какво всъщност представлява той.

През лятото на 2011 г., благодарение на доброволните дарения от местни жители, достъпът до Резиденцията беше открит отново. Останките от зидове бяха почистени от гъстата растителност, а иманярските зидове - затрупани.