Обществено значима колекция град Димово

Колекцията от археологически артефакти в град Димово се формира от 2009 г., когато по инициатива на Българско Археологическо Сдружение започват първите обхождания на Рациария и нейната градска територия. За не повече от три години са локализирани над 30 нови археологически обекта в региона, проследено е трасето на пътя, водещ от Рациария към Адриатическото крайбрежие (Ratiaria - Conbustica) и са събрани нови данни за топографията на града.

Поради изключителното значение на Colonia Ulpia Traiana Ratiaria като главен град на областта и поради богатството на нейните находки, логично събраните по време на археологическите обхождания предмети формираха ядрото на колекция, която е свързана и представя културното наследство на града. Броят на предметите в тази колекция нараства бързо и в бъдеще те ще бъдат изложени в експозиционна площ, разположена на територията на колонията.

Находки от територията на Рациария 2009-2011 г.