Лапидарна експозиция

Разбит надпис на територията на Рациария

От Рациария и нейната градска територия до този момент са известни над 100 епиграфски паметника. Районат на Рациария, обаче, и до сега остава единственият в цяла Европа, където тези паметници не са събрани и анализирани. Самите надписи, произхождащи от Рациария, в продължение на години са били разнасяни в различни краища на България. Най-пресен пример са заловените през пролетта на 2011 г.културни ценности с произход от Рациария, които бяха 'върнати' в София, вместо да останат на мястото, от където произхождат.

Днес надписи и каменна пластика, открити в Рациария, могат да бъдат видени в Националния исторически музея, в Археологическия музей в София, в музеите във Видин и Лом и дори в Румъния. Част от тези безценни за българската и европейската история паметници са захвърлени без надзор в градския парк на Видин.

Пълен с боклуци римски саркофаг във Видин

Най-фрапантният пример за безстопанствеността, на която бяха подложени културните ценности от Рациария, е унищожаването на надписи, изоставени на самия обект вследствие отказа на Исторически музей Видин да ги включи в своята лапидарна експозиция. Бездействието на институциите, отговорни за опазването на културните паметници в региона, стана причина за намеса от страна на Министерството на Културата на Република България, по чието нареждане, епиграфските и архитектурни паметници от Рациария останаха под грижата на новоформираната Обществено значима колекция в град Димово.

Броят на лапидарните паметници, които в момента се съхраняват в село Арчар, нараства с бързи темпове. Това се дължи както на изключителното богатство на римска Рациария, така и на ентусиазма на местните жители, които с удоволствие работят за 'своя музей'. Само за две години латинските надписи, включени в експозиция достигнаха 14 броя, а архитектурната пластика свидетелства за блясъка и някогашното величие на колонията.

Епиграфски и архитектурни паметници от територията на Рациария 2011 г.