Създаване на археологически музей

image 2

Първа стъпка в тази насока са предприетите от сдружението действия за събиране и предаване на Музейната сбирка в град Димово на движими културни ценности, произхождащи от територията на обекта като алтернатива на твърдението, че античния град Рациария е тотално унищожен и от него не може да се очаква нова научна информация. Тези действия бяха подкрепени активно от местни жители на с. Арчар, които доброволно показаха и помогнаха за пренасянето на голямо количество нови находки, сред които три нови надписа, керамични съдове, тухли е печати на VII Клавдиев легион и др.

Епиграфска експозиция

image 1

Новите находки са експонирани в читалище "Развитие" в с. Арчар. По този начин колекцията от лапидарни паметници в селото нарасна до 21 броя. Всички те представляват изцяло нов източник за историята на града и са носител на безценна научна информация, която тепърва ще бъде анализирана и разчитана.

С темпото, с което нараства експозицията в с. Арчар, скоро паметниците, изложени в нея те надминат по количество тези, представени в РИМ-Видин и ще се оформят като една от най-богатите колекции в България на епиграфски и архитектурни източници.

Старите разкопки

image 1

Археологическите проучвания в Рациария започват през 1958 г. под ръководството на Велизар Велков и продължават до 1991 г. В разкопките вземат участие археолози от Исторически музей Видин, Националния Археологически институт и Италия: Велизар Велков, Йорданка Атанасова, Антоанета Николова, Янка Младенова, Георги Кузманов, Дарио Джорджети, Мария Болини. Разкрити и проучени са Източната порта на града, части от източната крепостна стена, впечатляваща с размерите си сграда, интерпретирана като Резиденция на управителя на провинция Крайбрежна Дакия. Проучените архитектурни останки са реставрирани и консервирани.

Двадесет години по-късно, останките от източната крепостна стена и резиденцията на управителя са в окаяно състояние. Една от целите на Сдружение Рациария е тяхното разчистване и повторна консервация. Експонирането на тези паметници е от съществено значение за превръщането на обекта в привлекателна туристическа дестинация.

Нови проучвания

image 1

Дългогодишната иманярска дейност в Рациария разрушава почти изцяло археологическите пластове, но и разкрива истинските мащаби на града. Извън предполагаемите граници на крепостта, през 2010-2011 г. започна изследването на останки от монументални сгради и свидетелства за наличието на многобройни храмове и обществени постройки. От особено значение е и откриването на една от главните улици на града - decumanus maximus с посока изток-запад.

Възобновените проучвания в Рациария доказват, че на 2 м. под разрушените от иманярите пластове, лежи непокътнат римския град от началото на втори век. Неговото разкриване е от изключителна важност за римската археология в България, а експонирането на добре запазените сгради и архитектурни съоръжения бързо ще превърнат града в атрактивен туристически обект.